Mô tả

Sữa sen

1 đánh giá cho Sữa Sen

  1. Althemist

    I don´t remember a single mouthful I didn’t enjoy. Right now if I go to any other burger place I’ll wish I´d have gone to the Lafka instead.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *